Koarktace aorty (COA)

Koarktace je zúžení v cévní stěně, aorta je tepna, která odvádí okysličenou krev ze srdce do celého těla.

Koarktace aorty je zúžení aorty. Znamená to, že levá komora musí pracovat mnohem výrazněji, aby protlačila krev přes zúženou část aorty.

Existuje také závažnější stav, nazývaný Interrupce aortálního oblouku (IAA). Interrupce znamená přerušení nebo úplné chybění. Aortální oblouk je první část aorty, tam, kde se ohýbá kolem vrcholu srdce. IAA způsobuje, že nemůže proudit okysličená krev do těla.

U zdravých dětí se dučej mezi aortou a plicní tepnou uzavře krátce po porodu, ale u dětí s touto diagnosou se může stát, že zůstane dučej otevřená. Ta pomáhá takto postiženým dětem, aby se krev dostala do tělního oběhu. Pokud se začne tepenná dučej uzavírat, stav dítěte se velice rychle začne zhoršovat. Přestává totiž proudit okysličená krev do těla a to má za následek toto zhoršení.

Diagnostika:

Koarktace aorty nebo IAA se dá v některých případech diagnostikovat již v průběhu těhotenství. Pokud se IAA zjistí až po narození, trvá to pouze pár dní. Dítěti se daří velice špatně a potřebuje okamžitě chirurgický zákrok. I dítě s diagnózou koarktace aorty, pokud ta bude velice úzká, bude nutné operovat krátce po narození. Pokud aorta dovolí aspoň částečný průchod krve, operace se může oddálit.

Při podezření na srdeční vadu se provádí následující vyšetření:

–          měření krevního tlaku, pulsu, teploty a počtu dechů za minutu.

–          měření saturací – nasycení krve kyslíkem v procentech

–          rentgen hrudníku a srdce – zobrazuje velikost a tvar srdečního stínu a stav plic

–          EKG = elektrokardiogram.  Metoda, s jejíž pomocí se snímá elektrická aktivita srdečního svalu. Klapky a balónky, které umisťujeme na končetiny a hrudník, jsou zcela neškodné a nebolestivé. Záznam trvá okolo 5 minut a z jeho výsledku se dovídáme podrobnosti o srdečním rytmu či stupni zatížení srdce.

–          ECHO = echokardiografické vyšetření. Spočívá v ultrazvukovém zobrazení srdce, jeho stavby a funkce. Jde o nebolestivé vyšetření. Jeho vysoká kvalita je zcela zásadní pro rozhodování o dalším postupu léčby. Proto je u neklidných dětí nutno před vyšetřením podat uklidňující léky.

–          diagnostická srdeční katetrizace – spíše výjimečně. V případech, kdy nemůžeme získat všechny potřebné informace o povaze srdeční vady z předchozích vyšetření, je třeba provést tzv. srdeční katetrizaci. Lékař na speciálním sále zavede dítěti v celkové anestézii vpichem v třísle do srdce jemnou pružnou hadičku = katétr. Pomocí této hadičky jsou v jednotlivých srdečních oddílech a cévách změřeny všechny potřebné údaje a odebrány krevní vzorky. Současně je touto hadičkou do příslušných oddílů vpravena kontrastní látka, která zobrazí průtok krve a ukáže velikost a tvar srdce i příslušných cév.

Léčba:

Obě vady se řeší chirurgicky. Buď se rozšíří aorta (resekce, plastika) nebo doplní část chybějícího oblouku (cévní protéza). Operace se provádí na levé straně hrudníku, přes mezižebří, bez použití mimotělního oběhu – na zavřeném srdci. Tento termín označuje typ operace, kdy není zastavena činnost srdce, tzn., že po celou dobu srdce vykonává svoji činnost.

U některých dětí se vada může léčit katetrizační metodou – balónkovou angioplastikou. Lékař na speciálním sále zavede dítěti v celkové anestézii vpichem v třísle do srdce jemnou pružnou hadičku – katétr, na jehož konci je speciální balónek. Ten se v místě zúžení nafoukne a následně rozruší, roztáhne zúžení aorty.