Jak se stát členem

Členství vzniká registrací člena do spolku vyplněním registračního formuláře.

Po správném vyplnění formuláře Vám přijde uvítací email.

Aby byla registrace úplná a členství platné, je třeba zaplatit členský příspěvek (300 Kč) na účet spolku 7553752001/ 5500 do poznámky napište „členský příspěvek  RRRR“ , RRRR = rok, za který chcete příspěvek uhradit.  Členský příspěvek se platí každoročně.. Nebude-li příspěvek uhrazen, členství automaticky zaniká.

Do poznámky pro příjemce doplňte, za připravený text, jméno registrovaného srdíčkáře (kvůli identifikaci platby).

Minimálně 1 x za rok jsou členové informování emailem o dění ve spolku. Členství s sebou nese i mnohé výhody.

Členský příspěvek je využíván pouze k naplnění cílů spolku.

Těšíme se na Vaši podporu a spolupráci.

Srdíčkáři z.s.