Členství vzniká registrací člena do spolku vyplněním registračního formuláře.

 

Po správném vyplnění formuláře Vám přijde uvítací email.

Aby byla registrace úplná a členství platné, je třeba zaplatit členský příspěvek (300 Kč) na účet spolku 7553752001/ 5500 do poznámky vložte jméno registrovaného srdíčkáře a rok, za který chcete příspěvek uhradit (např. Jan Novák 2020).  Členský příspěvek se platí každoročně. Splatnost je k 31.3. daného roku. Nebude-li příspěvek uhrazen, členství automaticky zaniká.

 

Minimálně 1 x za rok jsou členové informování emailem o dění ve spolku. Členství s sebou nese i mnohé výhody.

Členský příspěvek je využíván pouze k naplnění cílů spolku.

Dále je možné se registrovat na těchto stránkách jako uživatel. Přihlášení poté slouží k zobrazení případného soukromého obsahu pouze pro konkretní uživatele např.  fotografie ze srazů či z letního dětského tábora  apod.

Těšíme se na Vaši podporu a spolupráci.

Srdíčkáři z.s.