Kdo je online
Žádní uživatelé momentálně nejsou online
stránky sponzoruje
stránky sponzoruje

Členství vzniká registrací člena do spolku vyplněním registračního formuláře.

 

Po správném vyplnění formuláře Vám přijde uvítací email.

Aby byla registrace úplná a členství platné, je třeba zaplatit členský příspěvek (300 Kč) na účet spolku 7553752001/ 5500 do poznámky vložte jméno registrovaného srdíčkáře a rok, za který chcete příspěvek uhradit (např. Jan Novák 2020).  Členský příspěvek se platí každoročně. Splatnost je k 31.3. daného roku. Nebude-li příspěvek uhrazen, členství automaticky zaniká.

 

Minimálně 1 x za rok jsou členové informování emailem o dění ve spolku. Členství s sebou nese i mnohé výhody.

Členský příspěvek je využíván pouze k naplnění cílů spolku.

Dále je možné se registrovat na těchto stránkách jako uživatel. Přihlášení poté slouží k zobrazení případného soukromého obsahu pouze pro konkretní uživatele např.  fotografie ze srazů či z letního dětského tábora  apod.

Těšíme se na Vaši podporu a spolupráci.

Srdíčkáři z.s.