Korigovaná transpozice velkých artérií (CTGA)

Jedná se o vzácnou srdeční vadu, kdy plicní tepna a aorta jsou obráceně připojeny, ale jsou obrácené i komory. Tím tělo svou vadu samo „opravilo“.

Znamená to, že pravá síň je spojena s levou komorou a to je napojeno na plicnici a levá síň je spojena s pravou komorou a navazují na aortu. Tím pracují komory obráceně. Pravá odvádí okysličenou krev do těla a levá neokysličenou krev do plic. U zdravého srdce je to naopak. Ale protože síně jsou také obrácené, krev se nakonec dostane tam, kam má.

Diagnostika:

Vadu lze zjistit již v těhotenství, i když se dá zaměnit s klasickou transpozicí velkých cév (TGA). Po porodu se dítě projevuje normálně, protože krev proudí, kam má. Nicméně, pokud je přítomna ještě jiná srdeční vada, může mít dítě slyšitelný srdeční šelest.

Při podezření na srdeční vadu se provádí následující vyšetření:

–          měření krevního tlaku, pulsu, teploty a počtu dechů za minutu.

–          měření saturací – nasycení krve kyslíkem v procentech

–          rentgen hrudníku a srdce – zobrazuje velikost a tvar srdečního stínu a stav plic

–          EKG = elektrokardiogram.  Metoda, s jejíž pomocí se snímá elektrická aktivita srdečního svalu. Klapky a balónky, které umisťujeme na končetiny a hrudník, jsou zcela neškodné a nebolestivé. Záznam trvá okolo 5 minut a z jeho výsledku se dovídáme podrobnosti o srdečním rytmu či stupni zatížení srdce.

–          ECHO = echokardiografické vyšetření. Spočívá v ultrazvukovém zobrazení srdce, jeho stavby a funkce. Jde o nebolestivé vyšetření. Jeho vysoká kvalita je zcela zásadní pro rozhodování o dalším postupu léčby. Proto je u neklidných dětí nutno před vyšetřením podat uklidňující léky.

–          diagnostická srdeční katetrizace – spíše výjimečně. V případech, kdy nemůžeme získat všechny potřebné informace o povaze srdeční vady z předchozích vyšetření, je třeba provést tzv. srdeční katetrizaci. Lékař na speciálním sále zavede dítěti v celkové anestézii vpichem v třísle do srdce jemnou pružnou hadičku = katétr. Pomocí této hadičky jsou v jednotlivých srdečních oddílech a cévách změřeny všechny potřebné údaje a odebrány krevní vzorky. Současně je touto hadičkou do příslušných oddílů vpravena kontrastní látka, která zobrazí průtok krve a ukáže velikost a tvar srdce i příslušných cév.

Léčba:

S touto vadou se většinou vyskytují i jiné – např. defekty, stenózy, komplexní vady srdce. Pak je nutný chirurgický výkon.

Pro většinu dětí tyto operace přináší nízké riziko, nicméně záleží na stavu dítěte, v kterém zákrok podstupuje. Váš kardiolog by s Vámi měl probrat všechna rizika před podepsáním souhlasu k výkonu.