Naši patroni

prof. Jan Marek

Profesor Jan Marek je vedoucím konzultantem v dětském kardiocentru v Great Ormond Street Hospital for Children v Londýně, profesorem na University College London a na Karlově Univerzitě v Praze. V Canadian Medical pracuje externě od roku 2015, kde se věnuje klinické dětské a prenatální kardiologii, je konzultantem pro pacienty s vrozenými srdečními vadami od prenatálního období do dospělosti.

V roce 1984 absolvoval studium na 2. Lékařské fakultě UK v Praze, postgraduální výuku absolvoval částečně v Houstonu a Torontu. 20 let pracoval v Dětském kardiocentru FN Motol, kde vedl pracoviště Echokardiografie a prenatální kardiologie a kde se podílel se na vzniku a rozvoji prenatálního screeningu vrozených srdečních vad v Československu a České republice. Moderní diagnostické metody v kardiologii pomáhal zavádět v řadě zemí světa. V roce 2005 byl přijat ne vedoucí místo neinvazivní diagnostiky a prenatální kardiologie v Great Ormond Street Hospital v Londýně.

Jan Marek úspěšně obhájil řadu vědeckých grantů, publikoval více než 250 článků v per review časopisech, napsal učebnici echokardiografie a prenatální kardiologie a dalších 15 kapitol do knih. Je čestným členem České a Italské kardiologické společnosti a řady dalších odborných společností ve světě, v některých působil ve vedoucích funkcích. Je zakladatelem a spolumajitelem společnosti Smart Heart Imaging & Teaching, zabývající se výukou echokardiografie a standardizaci echokardiografických vyšetření v Evropě, Severní Americe a Asii. Jan Marek se podílí v rámci charitativní organizace Chain of Hope, vedenou Sirem Maghdi Yacoubem, na řadě zahraničních misích ve světě a přispívá k charitativním akcím v ČR a Velké Británii. Profesor Jan Marek je nositelem Stříbrné medaile Jana Masaryka ministra zahraničních věcí ČR za přínos k rozvoji česko-britských vztahů.  

Mgr. Alice Řezníčková

Po studiu na Střední zdravotnické škole, obor dětská sestra, a následné pomaturitní  specializaci v oboru ošetřovatelská péče o děti, vystudovala na UHK obor sociální práce a následně na PVŠPS obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Absolvovala řadu výcviků a kurzů v krizové intervenci, komunikaci a paliativní péči. Od roku 1984 pracuje v Dětském kardiocentru FN Motol, nejprve jako dětská sestra a herní specialistka, od roku 1994 jako kontaktní sestra (sestra pro psychosociální péči). Dlouhodobě provází a podporuje rodiny dětí s vrozenou srdeční vadou z celé ČR. Od roku 2016 působí jako odborný konzultant a dětská sestra Týmu dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol.

V současné době se ochotně zapojuje do aktivit spolku Srdíčkáři. Je propojovacím a nepostradatelným článkem mezi rodiči s dětmi s vadou srdce a lékaři Dětského kardiocentra FN Motol. Pomáhá při dosahování cílů spolku, především při jednáních s odbornou veřejností.

Partneři

Dětské kardiocentrum Motol