Mgr. Alice Řezníčková

Po studiu na Střední zdravotnické škole, obor dětská sestra, a následné pomaturitní  specializaci v oboru ošetřovatelská péče o děti, vystudovala na UHK obor sociální práce a následně na PVŠPS obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Absolvovala řadu výcviků a kurzů v krizové intervenci, komunikaci a paliativní péči. Od roku 1984 pracuje v Dětském kardiocentru FN Motol, nejprve jako dětská sestra a herní specialistka, od roku 1994 jako kontaktní sestra (sestra pro psychosociální péči). Dlouhodobě provází a podporuje rodiny dětí s vrozenou srdeční vadou z celé ČR. Od roku 2016 působí jako odborný konzultant a dětská sestra Týmu dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol.

V současné době se ochotně zapojuje do aktivit spolku Srdíčkáři. Je propojovacím a nepostradatelným článkem mezi rodiči s dětmi s vadou srdce a lékaři Dětského kardiocentra FN Motol. Pomáhá při dosahování cílů spolku, především při jednáních s odbornou veřejností.