Dilatační kardiomyopathie (DCMP)

DCMP znamená zvětšování srdečního svalu. Tato vada má za následek snižování funkce srdce, které pak nemůže dostatečně fungovat a odvádět krev do těla a plic.

Co způsobuje myoapthii?

Není dosud přesně známá příčina této vady, ale může být způsobena virovou infekcí, dědičnými předpoklady nebo autoimunním onemocněním.

Jaký vliv má DCM na Vaše dítě?

Může vést k selhávání srdce, které způsobí hromadění tekutiny v těle. Pokud voda začne naplňovat plíce, dítě těžko dýchá. Také si můžete všimnout zvětšování břicha důsledkem tekutiny v organismu. Protože srdce nepracuje dostatečně, svaly nedostávají dostatek okysličené krve a dítě se velice rychle unaví. Kvůli pomalému průtoku krve dítě musí dostávat léky na ředění krve (anopyrin, warfarin), aby nedošlo ke krevním sraženinám. Ty můžou způsobit poškození mozku, plic nebo jiných orgánů. Změny v srdečním svalu mají vliv i na srdeční rytmus. Může dojít k jeho zpomalení (bradykardie) nebo k fibrilaci síní.

Diagnostika:

DCM  je často odhaleno, protože dítě je velice unavené, objevují se otoky, je udýchané. Také poslechově je slyšet velký srdeční šelest, na rentgenu je srdce hodně zvětšeno, dochází ke zpomalení nebo naopak ke zrychlení srdeční činnosti.

Při podezření na srdeční vadu se provádí následující vyšetření:

–          měření krevního tlaku, pulsu, teploty a počtu dechů za minutu.

–          měření saturací – nasycení krve kyslíkem v procentech

–          rentgen hrudníku a srdce – zobrazuje velikost a tvar srdečního stínu a stav plic

–          EKG = elektrokardiogram.  Metoda, s jejíž pomocí se snímá elektrická aktivita srdečního svalu. Klapky a balónky, které umisťujeme na končetiny a hrudník, jsou zcela neškodné a nebolestivé. Záznam trvá okolo 5 minut a z jeho výsledku se dovídáme podrobnosti o srdečním rytmu či stupni zatížení srdce.

–          ECHO = echokardiografické vyšetření. Spočívá v ultrazvukovém zobrazení srdce, jeho stavby a funkce. Jde o nebolestivé vyšetření. Jeho vysoká kvalita je zcela zásadní pro rozhodování o dalším postupu léčby. Proto je u neklidných dětí nutno před vyšetřením podat uklidňující léky.

–           diagnostická srdeční katetrizace – spíše výjimečně. V případech, kdy nemůžeme získat všechny potřebné informace o povaze srdeční vady z předchozích vyšetření, je třeba provést tzv. srdeční katetrizaci. Lékař na speciálním sále zavede dítěti v celkové anestézii vpichem v třísle do srdce jemnou pružnou hadičku = katétr. Pomocí této hadičky jsou v jednotlivých srdečních oddílech a cévách změřeny všechny potřebné údaje a odebrány krevní vzorky. Současně je touto hadičkou do příslušných oddílů vpravena kontrastní látka, která zobrazí průtok krve a ukáže velikost a tvar srdce i příslušných cév.

–          zátěžový test – ke zjištění frekvence tepu, dechu a srdečnímu rytmu během cvičení na přístrojích (kolo)

Léčba:

DCM je neléčitelné. Pouze léky mohou upravit průběh onemocnění tak, že se stav nezhoršuje, dokonce může dojít ke spontánnímu upravení stavu.

Pokud nepomohou léky, je nutná transplantace srdce.