Podpora Dětského kardiocentra – kauza „Práva dětí“

Dne 4.května 2020 byla Českou televizí odvysílána reportáž (31:56 min), ve které maminka chlapečka se srdeční vadou ve spolupráci se spolkem Juno Moneta, z.s. obvinila Dětské kardiocentrum v Motole (dále jen „DKC“) z nedodržování základních práv dítěte, konkrétně právo na nepřetržitou přítomnost rodiče po celou dobu hospitalizace v nemocnici. Celá situace vyústila až v sepsání otevřeného dopisu lékaři a sestrami Dětského kardiocentra .

Zdvihla se velká vlna podpory DKC , především od rodičů dětí se srdeční vadou a od spolku Srdíčkáři z.s. Všichni tito rodiče a spolek Srdíčkáři z.s. vyjadřují nesouhlas s obviněním DKC a také s hrubými urážkami, kterými se „aktivisté“ projevují vůči všem, kteří obhajují postup a principy fungování DKC. Ve středu 20. května bylo zveřejněno video TV Motol a také reportáž TV NOVA ve kterém hovoří zástupci rodičů dětí se srdeční vadou, kteří mají s DKC osobní zkušenosti, lékaři a kontaktní sestra tohoto oddělení.

Ve čtvrtek 21. května proběhla schůzka spolku Srdíčkáři z.s. s vedením DKC. Na schůzce jsme vyjádřili plnou podporu a také byl předán  otevřený dopis pro DKC     a současně i  otevřený dopis FN Motol.