Tvořivé sady s barevným pískem pro Dětské kardiocentrum v Motole

Máme velkou radost, když členové a přátelé spolku Srdíčkáři vyvíjí vlastní iniciativu a, sami nebo ve spolupráci s námi, podporují děti s vrozenou srdeční vadou a dětská kardiocentra. Stejně tak jako paní Romana Vítková, která svou účastí v soutěži pomohla vyhrát tvořivé sady s barevným pískem pro Dětské kardiocentrum v Motole. Velice děkujeme.