Setkání členů a přátel spolku Srdíčkáři

V sobotu 20. května 2023 proběhlo setkání členů a přátel spolku v Café NG Šternberk v blízkosti Pražského hradu. Cílem setkání bylo seznámit členy spolku se změnami a také vybídnout členy k užší spolupráci na připravovaných projektech.

Setkání se účastnil vážený pan profesor MUDr. Jan Marek a zástupci nadace BeCharity Bára Nesvadbová a Pavlína Saudková. V první půlce programu byly shrnuty probíhající či budoucí projekty spolku. Účastníci byli seznámeni s okolnostmi, které vedly ke spolupráci spolku s panem profesorem Janem Markem a nadací BeCharity. Také jim byla představena kniha Srdce napůl, kterou bylo možno na setkání získat i s laskavým osobním věnováním autora.

Druhá půlka programu byla zahájena příchodem, pro účastníky neočekávaného a velmi vzácného, hosta. Oním hostem byla první dáma České republiky, paní Eva Pavlová. Přišla ve společnosti své tajemnice, paní Miroslavy Macků, paní Evy Holečkové, odbornice v oblasti práce s mládeží, mezioborové spolupráce v rámci práce s rodinou a sociálně právní ochrana dětí a paní Lilly Ahou Král,  která se specializuje na vzdělávání lékařských a nelékařských oborů, věnuje se mezioborové a meziresortní spolupráci.  Společně jsem probírali veškerá palčivá témata, která se týkají dětí se srdeční vadou a jejich rodin, ale také mladých dospělých. Výsledkem bylo navázání spolupráce spolku s Srdíčkáři s paní Pavlovou a jejím poradním týmem, která by měla vést ke zlepšení situace v diskutovaných oblastech. 

Abychom mohli něco změnit, bude potřeba spolupráce rodičů dětí se srdeční vadou. Prosíme Vás o aktivní zapojení. Pomozte změnit život našim i budoucím dětem se srdeční vadou!