Příspěvek na péči – návrh změn posuzování dětí s VVS

10.6. 2019

Proběhlo první jednání zástupců výboru a členů spolku Srdíčkářů s paní poslankyní Olgou Richterovou ve věci změny posuzování dětí s VVS při žádosti o příspěvek na péči. Nyní zpracováváme závěry a podněty z jednání. Plánem je zapojení široké veřejnosti, nejen z řad Srdíčkářů, a  také oslovení a sjednocení podobně zaměřených spolků k účasti na jednáních vedoucích ke změně posuzovaní dětí s různými postiženími. O dalším postupu budeme informovat.

7.2.2019 

Výbor pro sociální politiku projednal další novelu zákona, kterou se mění zákon č.329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Smyslem zákona je rozšířit počet diagnóz, které výrazně omezují mobilitu a tito lidé by mohli žádat o příspěvek na kompenzační pomůcky. Více ZDE.

31.1.2019

Senát dnes schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb. Návrh byl odsouhlasen  prezidentem. Příspěvek na péči ve IV. stupni bude od dubna 2019 zvýšen o 6.000 Kč a ve III.stupni od července 2019 o 4.000 Kč. Zvýšení bude probíhat automaticky. Nikdo, kdo již pobírá příspěvek ve III. a IV. stupni, si nemusí o nic žádat.

7.12.2018

Poslanecká sněmovna schválila v pátek 7.12. senátní návrh o novele zákona o sociálních službách, jímž se zvyšuje příspěvek na péči ve III. a IV. stupni. Návrh ještě musí být schválen senátem. (Tématický článek ZDE.)

MPSV musí do září připravit novelu o změnách v posuzování osob, proto jsme oslovili paní poslankyni Olgu Richterovou, 1. místopředsekyni pro sociální politiku, abychom ji požádali o pomoc při změně posuzovaní dětí s VVS. Paní poslankyně vyslovila zájem o naší problematiku s tím, že jakmile připavíme návrh řešení, můžeme jí opět oslovit.

27.11.2018

V pondělí dne 26.11. proběhlo první jednání zástupců z řad rodičů dětí s vrozenou srdeční vadou (dále jen „VVS“), dospělých s VVS a Dětského kardiocentra (dále jen „DKC“). Obsahem jednání bylo stanovení základních cílů, návrhy postupu a rozdělení dílčích úkolů. Zápis z jednání ke stažení ZDE.

VÝZVA!

Vyzýváme tímto rodiny dětí se srdeční vadou, které se chtějí zapojit do našeho projektu a jsou ochotné poskytnout dokumentaci z ČSSZ, aby nás kontaktovaly (i v případě jakýchkoliv dotazů) telefonicky, emailem nebo prostřednictvím facebookové diskuze.

22.11.2018

Spolek Srdíčkáři ve spoluprácí s Dětským kardiocentrem v Motole (DKC) chystá návrh na změnu posuzování dětí s vrozenou vadou srdce (dále jen „projekt“). Byl sestaven tým z řad rodičů dětí, zástupců DKC a odborné veřejnosti, který má v plánu oslovit poslance, aby jednali o změně zákona o sociálních službách č. 108/206Sb.