Díky sponzorskému daru manželů Vondráčkových, výtěžku z koncertu, který uspořádali manželé Vávrovi i všem ostatním, kteří přispěli na náš účet, můžeme zakoupit pro oddělení dětské kardiologie v Motole další potřebné věci, které zpříjemní pobyt hlavně dětem, ale i rodičům a zdravotním sestřičkám. Na ty se stále zapomíná, ve všech reportážích, novinových článcích, všude. Přitom bez jejich péče, dovedností a porozumění by celá práce měla jen poloviční úspěch. Jejich úsilí v péči o dítě, na pooperačním JIP, JIP i lůžkovém oddělení, jejich podpora rodičů, bez toho všeho by byla rekonvalescence malých pacientů mnohem náročnější. Za to jim patří náš velký dík.

Číst celý článek

Dne 9. 11. 2009 byly předány 2 odsávačky Medela na oddělení dětské kardiologie FN Motol. Všem, kteří se podíleli na jejich zakoupení, děkujeme. Firma Medela poskytla 15% slevu na jejich nákup a na vlastní náklady zajistila přepravu do Prahy. Dále se odsávačky platily z členských příspěvků a z peněz, které byly zaslány na klubový účet za títmo účelem. Největší podíl ale měli manželé Vávrovi, kteří uspořádali letos divadelní představení s výtěžkem pro náš klub. To vyneslo 7 tisíc, které vydatně přispěly na tento nákup.

Číst celý článek

Při normální srdeční činnosti přichází odkysličená krev z celého těla horní a dolní dutou žílou do pravé síně, přes trojcípou (trikuspidální) chlopeň do pravé komory a dále pak plicní tepnou do plic. V plicích se odkysličená krev nasytí kyslíkem a přes plicní žíly se dostává do levé síně. Z levé síně  přes dvojcípou (mitrální) chlopeň proudí do levé komory a odtud je čerpána přes aortální chlopeň do aorty a rozváděna do celého těla.

Číst celý článek

Transpozice velkých tepen je vrozená vada, při které je systémový a plicní krevní oběh rozdělen na dva paralelní oběhy. Plicnice je napojena na komoru levou místo pravé a aorta na komoru pravou místo levé. Tím se tvoří dva uzavřené okruhy. Neokysličená žilní krev ze systémového řečiště prochází pravou síní, komorou a aortou zpět do systémové cirkulace.

Číst celý článek

Hypoplastické znamená nevyvinuté, syndrom označuje soubor příznaků, vrozených srdečních problémů, takže HLHS znamená, že levá strana srdce není dostatečně vyvinuta.

Levá komora, která by měla odvádět okysličenou krev do těla je velice malá a není schopna do těla čerpat přes aortu krev. Proto její funkci přebírá komora pravá. Vada je obvykle spojena s atrézií mitrální či aortální chlopně a s koarktací aorty.

Číst celý článek

Stenóza znamená zúžení, pulmonální znamená „z plicnice“. Zúžení postihuje nejčastěji oblast chlopně plicnice.

Pravá komora musí pracovat daleko silněji, aby protlačila krev přes zúženou chlopeň do plic.

Číst celý článek

Tepenná dučej je trubice, kterou protéká krev mezi aortou a plicní v prenatálním období  (před narozením dítěte) a po porodu se u zdravého srdce uzavírá. PDA znamená, že tato dučej se po narození neuzavřela.

Číst celý článek

Koarktace je zúžení v cévní stěně, aorta je tepna, která odvádí okysličenou krev ze srdce do celého těla.

Koarktace aorty je zúžení aorty. Znamená to, že levá komora musí pracovat mnohem výrazněji, aby protlačila krev přes zúženou část aorty.

Číst celý článek

DCMP znamená zvětšování srdečního svalu. Tato vada má za následek snižování funkce srdce, které pak nemůže dostatečně fungovat a odvádět krev do těla a plic.

Co způsobuje myoapthii?

Není dosud přesně známá příčina této vady, ale může být způsobena virovou infekcí, dědičnými předpoklady nebo autoimunním onemocněním.

Číst celý článek

Síňového znamená „ze síně“, septum znamená přepážka mezi levou a pravou stranou srdce, defekt znamená, že na přepážce je „něco“ špatně. V tomto případě je zde díra (otvor). Takže defekt síňového septa znamená otvor v přepážce mezi levou a pravou srdeční síní.

Číst celý článek

Znamená to, že v přepážce mezi komorami je jeden nebo více otvorů.

Protože na levé straně je větší tlak, část krve, která by měla být odváděna do aorty, protéká zpět do pravé komory. Zde se smíchá s neokysličenou krví a proudí znova do plic. Číst celý článek