DĚTSKÉ KARDIOCENTRUM 2. LF UK A FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL

 

Vážení rodiče, milé děti,

jsem moc ráda, že díky vaší organizaci Srdíčkáři a těmto stránkám mám příležitost  vysvětlit vám vše, co potřebujete vědět před nástupem do nemocnice a zodpovědět vaše nejčastější dotazy. Budete-li i po přečtení tohoto textu potřebovat radu či pomoc, kontaktujte mě, prosím, telefonicky či e-mailem:

tel. 702 024 192,  alice.reznickova@fnmotol.cz

 

Mgr. Alice Řezníčková

kontaktní/psychosociální/ sestra

 

Dětské kardiocentrum je integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností, zabývající se především diagnostikou a léčbou vrozených či získaných onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu, poruch srdeční funkce a krevního oběhu u rostoucího a vyvíjejícího se jedince od fetálního období (před narozením) do 18 let věku.

 

Jednotlivé části Kardiocentra (aneb kde nás najdete) 

 

Lůžkové oddělení, příjem pacientů: dětská nemocnice, 6. patro, křídlo C (6C)

Jednotka intenzivní péče (JIP): dětská nemocnice, 6. patro, křídlo A (6A)

Ambulance: dětská nemocnice, 6. patro, křídlo B (6B)

ECHO a arytmologická ambulance: dětská nemocnice, 6. patro, křídlo D (6D)

Operační sály: dětská nemocnice, 6. patro, křídlo D (6D)

Sekretariát Dětského kardiocentra: dětská nemocnice, 8. patro, křídlo D (8D)

 

 

Lůžkové oddělení

Na toto oddělení jsou za normálních okolností přijímány děti před plánovaným výkonem (operací či katetrizací) nebo na vyšetření. Sem se také děti vrací z JIP na doléčení před propuštěním domů. Oddělení má kapacitu 18 lůžek pro děti různého věku a max. 10 míst pro maminky/rodiče. Dále zde naleznete hrací koutek a jídelnu s počítačem a TV. Televize a DVD přehrávače jsou také na většině pokojů. Součástí oddělení je i příjmová kancelář (příjem pacientů).

Telefonní číslo – sestry:  224 432 931

Telefonní číslo – příjem pacientů:  224 432 969

 

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jedná se o vysoce specializované oddělení, na kterém lékaři i sestry poskytují dětem náročnou odbornou léčbu a péči.
Toto oddělení přijímá především pacienty bezprostředně po ukončení srdeční operace. Po převozu z operačního sálu jsou děti napojeny na dýchací přístroj (umělá plicní ventilace), dostávají do žil velké množství léků a všechny jejich životní funkce jsou neustále sledovány pomocí monitoru. Dostávají také léky tlumící bolest a jsou ve stavu podobném spánku. V této době mohou rodiče, po domluvě s ošetřujícím personálem a po splnění hygienických opatření, své děti krátce navštěvovat. Po stabilizaci zdravotního stavu (dítě si samo dýchá bez pomoci přístroje a je při plném vědomí), může jeden z rodičů o dítě spolu se sestrami přes den pečovat (v době od 10:00 do 20:00).

Dále se na JIP přijímají děti s vyšší závažností onemocnění a děti bezprostředně po narození, které potřebují okamžitou lékařskou pomoc. V neposlední řadě se zde ošetřují děti po závažnějších katetrizačních výkonech. Všichni tito pacienti se nalézají ve vážném stavu a potřebují zvýšenou péči a dohled zdravotníků. Přesto může, ve většině případů, o tyto děti pečovat jeden z rodičů.

Vzhledem k tomu, že naše pracoviště je výjimečné, jediné v ČR, a naši urgentní pomoc potřebují děti stále, bez ohledu na návštěvní dobu, prosíme rodiče, aby chápali, že nelze vždy a v kteroukoliv hodinu umožnit pobyt u lůžka dítěte. Je nutné si uvědomit, že se jedná o JIP a každý pacient má jiný stupeň intenzivní péče.

Telefonní číslo:  224 432 970, 973

Ambulantní oddělení

Na toto oddělení docházejí naši pacienti na plánovaná kontrolní vyšetření. Jednak děti, u kterých vada ještě nevyžaduje léčebný zákrok (jsou pouze sledovány), a dále děti, u nichž již naopak zákrok proveden byl.

Telefonní číslo: 224 432 975

Součástí ambulance je také arytmologická ordinace pro léčbu poruch srdečního rytmu (dlouhodobá monitorace EKG /Holter/, kontroly kardiostimulátorů, atd.).

Telefonní číslo: 224 432 977

 

 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O HOSPITALIZACI

 

Pozvánka k hospitalizaci (pobytu v nemocnici)

Pokud je dítě přijímáno k plánovanému výkonu, dostane obvykle rodina 10 dnů předem písemnou pozvánku. Tato pozvánka obsahuje podrobné informace o všech nutných předoperačních vyšetřeních i o podmínkách pobytu v nemocnici. Jsou-li však pro vás tyto informace nedostačující, obraťte se telefonicky na příjmovou kancelář (pracovní doba 8.00 – 15:00).

Může se také stát, že budete k hospitalizaci pozváni telefonicky. V takovém případě vám příjmová sestra vše potřebné vysvětlí během telefonátu.

Telefonní číslo – příjmová kancelář: 224 432 969

 

 

Ubytování rodičů

Pokud si rodiče přejí své dítě v nemocnici doprovázet a pečovat o ně společně se zdravotníky, vždy se jim to snažíme umožnit. Musíme však přihlížet k hygienickým předpisům nemocnice, bezpečnosti pacientů i velmi omezené kapacitě lůžkového oddělení. Naše pracoviště má k dispozici pouze několik rozkládacích křesel, určených pro spaní rodičů/doprovodu. Přednostně proto na oddělení ubytováváme kojící matky a matky malých dětí. Ostatní rodiče mohou přespat na ubytovně v areálu nemocnice. Pokud mají možnost vlastního ubytování v Praze, mohou docházet na oddělení přes den a spát mimo areál nemocnice. Spaní rodičů/doprovodu na jednotce intenzivní péče je zakázáno.

 

V současné době nabízí motolská nemocnice rodičům dva druhy ubytování:

 1. Ubytovna – vícelůžkové pokoje, společná koupelna, kuchyňka. Jde o levnější variantu ubytování (120,- či 200,- Kč/noc), je nutné předložit žádanku, kterou vystaví oddělení, na kterém se dítě léčí;
 2. Hotel FNM – nachází se ve stejné budově jako ubytovna, jen má svoji recepci. Na hotel není potřeba žádanka, ubytování si rodiče domlouvají na recepci sami. Cena za pokoj pro jednoho rodiče je 600,- Kč/noc, pokud jsou na pokoji dva, platí každý 400,- Kč/noc

 

Více informací o ubytování naleznete na internetových stránkách FNM.

 

Podmínky přítomnosti rodičů v nemocnici

Obecně platí že:

a)      z provozních a hygienických důvodů je nutné, aby o hospitalizované dítě pečoval celodenně pouze jeden rodič/doprovod, případně je možné střídání rodičů (dle potřeb rodiny);

b)      je-li hospitalizované dítě mladší šesti let a rodič o ně pečuje celodenně, může být přijat jako doprovod dítěte a zdravotní pojišťovna pak hradí jeho pobyt (ubytování v areálu nemocnice, stravu). Tomuto rodiči může být na požádání vystavena neschopenka;

c)      Rodič dítěte staršího šesti let nemůže být přijat jako průvodce, nedostává stravu a za spaní na ubytovně zaplatí 120,- Kč/noc. Tento rodič nemá nárok na neschopenku;

d)      Pokud chtějí spát na ubytovně oba rodiče a u dítěte se střídat, druhý rodič zaplatí vždy (bez ohledu na věk dítěte) 200,- Kč/noc;

 

Katetrizační zákrok (vyšetření, léčebný zásah, ablace) – rodič pečuje o dítě celodenně po celou dobu hospitalizace (většinou 2-3 dny) na lůžkovém oddělení, výjimečně na JIP, a záleží jen na věku dítěte, zda čerpá služby (jídlo, bydlení) nebo si pobyt v nemocnici hradí sám (viz výše).

Operace – v tomto případě je nutné počítat s tím, že pobyt rodiče v nemocnici je rozdělen do několika fází:

 1. Většinou pacienta přijímáme den před plánovanou operací, aby bylo možno provést všechna nutná vyšetření a rodině poskytnout potřebné informace. Jeden z rodičů může přespat na oddělení, případně na nemocniční ubytovně /po domluvě oba dva/ a následující den doprovodit dítě na operační sál. Pro děti je velmi důležité, aby s nimi v tuto dobu byl někdo z rodiny a pomohl jim vyrovnat se se strachem z operace a cizího prostředí.
 2. Dopoledne v den operace /po odjezdu dítěte na operační sál/ si  doprovázející rodič sbalí své i osobní věci dítěte a odjíždí domů (stává se návštěvou), protože se již nemůže o dítě celodenně starat (po operaci potřebuje pacient velmi odbornou péči a proto jsou děti umístěné na JIP, kde je rodiče mohou po domluvě s lékařem pouze krátce navštěvovat). V odůvodněných případech a po domluvě s kontaktní či ošetřující sestrou může rodič zůstat bydlet na nemocniční ubytovně a pobyt si hradit (120,-Kč/noc bez ohledu na stáří dítěte).
 3. Další etapa nastane po stabilizaci zdravotního stavu dítěte (dýchá samo, bez pomoci dýchacího přístroje, nedostává tlumící léky, vnímá – stále však zůstává na JIP). Rodiče je proto mohou, za asistence sester, začít krmit, přebalovat, omývat, chovat – zkrátka poskytovat jim péči a psychickou podporu podobnou té domácí (je však nutné si uvědomit, že na tomto oddělení jsou děti proto, že se ještě nalézají ve vážném stavu a potřebují zvýšený dohled, intenzivní léčbu a péči zdravotníků. Není proto možné dopřát jim zcela „domácí režim“). Rodič večer odchází spát na nemocniční ubytovnu nebo mimo nemocnici. Má-li dítě mladší šesti let, může být již přijat jako doprovod a čerpat služby, jak již bylo vysvětleno výše (zdarma spaní na ubytovně, stravu). Rodič dítěte staršího šesti let se může o dítě také celodenně starat, jen si musí náklady spojené s pobytem v nemocnici hradit sám.
 4. Poslední etapou hospitalizace je rekonvalescence dítěte na lůžkovém oddělení. Zde platí pro rodiče stejná pravidla jako na JIP. Rozdíl je jen v tom, že někteří rodiče mohou spát, pokud máme volná rozkládací křesla, přímo na pokojích dětí.

 

Stravování rodičů

Rodiče přijatí k dítěti jako doprovod mají pojišťovnou hrazenu stravu. Každý den dopoledne obdrží stravenky do závodní jídelny (jídlo na oddělení se vozí pouze pacientům). V určený čas předají dítě ošetřující sestře a odejdou se najíst. Rodiče dětí starších šesti let se stravují sami. Mohou využít služeb závodní jídelny (hotovostní platba), nebo sítě obchodů a bister v areálu nemocnice.

 

Osobní věci a cennosti

 

Nemocnice poskytuje dětem vše potřebné – stravu, léky, pleny, nočník, jídelní židličku, kočárek, hračky, oblečení, dečky apod. Není proto nutné brát s sebou mnoho věcí. Na oddělení jsou velmi omezené úložné prostory a během hospitalizace se rodina i několikrát stěhuje!

Rodiče – lehký  domácí oděv (více variant, rodiče si bohužel nemohou věci vyprat), přezutí, pyžamo, hygienické potřeby, osobní léky.

Miminka a menší děti – vlhčené ubrousky na zadeček, odsávačku mateřského mléka (máme i k zapůjčení), oblíbené hračky apod. Je-li dítě zvyklé jen na jeden druh savičky, lahve na mléko či dudlík, vezměte je také.

Větší děti – pyžamo či pohodlné domácí oblečení, přezůvky, hygienické potřeby, oblíbenou hračku, DVD (máme televize s přehrávačem), knížku, polštářek apod.

Pokud vezmete s sebou do nemocnice mobilní telefon, elektroniku, šperky, větší obnosy peněz či cenné oblečení, činíte tak na vlastní zodpovědnost.

 

Provoz lůžkového oddělení a JIP z hlediska doprovázejících rodičů

Každé dítě má na pokoji k dispozici lůžko, noční stolek a malou šatní skříň. Z důvodu zajištění provozu oddělení i hygienických předpisů je nutné udržovat okolo dětí pořádek a čistotu. Rodiče ubytovaní na pokojích dětí ráno složí rozkládací křeslo a uloží lůžkoviny na určené místo.

Na lůžkovém oddělení i JIP je kuchyňka, kde se skladuje kojenecká strava, či připravují nápoje pro pacienty. Z hygienických důvodů je do kuchyňky povolen vstup pouze zdravotnickému personálu. Potřebnou kojeneckou stravu, kelímek na pití apod. vydává na požádání servírka nebo sestra. Kojenecká strava je připravována centrálně v nemocniční mléčné kuchyni. Hotové mléko/strava se po vydání ohřívá na pokoji dítěte v elektrickém ohříváčku. Připravovat pro dítě zvláštní jídlo je možné pouze po domluvě se staniční sestrou a pouze ve výjimečných případech.

Větším dětem rozdává jídlo servírka poté, co je strava přivezena na oddělení z centrální kuchyně. Děti se stravují v jídelně, na pokoji mají k dispozici černý či ovocný čaj.

Soukromé potraviny dětí a rodičů (podepsané) se ukládají do vyhrazené chladničky v jídelně/herně lůžkového oddělení. Z bezpečnostních důvodů je nutné pít horké nápoje mimo oddělení.

 

 

Návštěvy

Z provozních a hygienických důvodů je žádoucí, aby s hospitalizovaným dítětem pobýval na oddělení pouze jeden rodič, nejlépe od 7:00 do 22:00. Ostatní příbuzní spadají do kategorie návštěva.

 

Návštěvní hodiny jsou v pracovní dny od 14:00 do 19:00. S ohledem na ostatní pacienty je  nežádoucí, aby u dítěte byly najednou více než dvě osoby. Na pokojích malých dětí  je nutné respektovat soukromí kojících matek. Dětem mladším 15-ti let je vstup na lůžkové oddělení i JIP zakázán z důvodu nebezpečí přenosu dětských infekčních nemocí.

Na jednotku intenzivní péče je umožněn vstup pouze rodičům dítěte; návštěvám jen ve zcela výjimečných případech, po domluvě s ošetřujícím lékařem.

 

Parkování

Po dobu hospitalizace je možné využít nabídku bezplatného parkování v areálu nemocnice. Potvrzení o hospitalizaci dítěte vystaví na požádání ošetřující personál.

 

Ostatní služby v nemocnici

V areálu nemocnice se nachází několik obchodů s potravinami (včetně lahůdek či zeleniny), obchod s oděvy, květinářství, kadeřnictví, kavárna, několik bankomatů, prodejna dětských knih a hraček, trafika. Dále zde jsou zdravotnické potřeby a několik lékáren.

Nachází se zde také (v části pro dospělé) Prostor ticha – místo vyhrazené pro rozjímání, a nabízející odborné duchovní služby zástupců různých církví.

 

Kdo je kdo v Dětském kardiocentru:

 • kardiolog – lékař, který se stará o děti na lůžkovém oddělení i na JIP před a po zákroku, provádí ECHO vyšetření, provádí katetrizační zákroky, sleduje děti v ambulanci
 • kardiochirurg – lékař, který provádí operace srdce a převazy operačních ran
 • anesteziolog – lékař, který má za úkol bdít nad znecitlivěním, tzv. uspáním dítěte a zajišťováním životních funkcí během operace či jiného výkonu v celkové anestézii
 • sestry na oddělení a JIP – sestry vyškolené v problematice dětské kardiologie a pooperační péče
 • sálové sestry – sestry asistující chirurgům při operaci a zajišťující provoz operačních sálů
 • kontaktní sestra – sestra se speciálním výcvikem, která poskytuje rodičům i dětem podporu a rady během pobytu v nemocnici. Přiměřeně věku připravuje dítě/rodiče na zákrok, snaží se odstranit zbytečné napětí či strach spojený s pobytem v nemocnici. Poskytuje sociální a laktační poradenství
 • příjmové sestry – zabezpečují formality související s pozváním a příjmem dítěte do Kardiocentra
 • fyzioterapeutky – masážemi a cvičením napomáhají uzdravování dítěte a učí masáž jizvy
 • dietní sestry – dle ordinace lékaře a potřeb dítěte vybírají ve spolupráci s rodiči vhodnou stravu
 • učitelky základní školy – po domluvě s rodiči vyučují dlouhodobě hospitalizované děti
 • pomocný personál – sanitárky, servírky, uklízečky (bez nich by to nešlo J)