Dotazník, který je součástí bakalářské práce studentky Nikoly Veselé studující pod vedením Mgr. Anežky Gombošové, která působí na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve fakultní nemocnici Motol.

Dotazník pro potřeby diplomové práce studenta FPE ZČU v Plzni Daniela Řežábka, který se zaměřuje na potřeby rodičů a jejich dětí s vrozenou srdeční vadou z hlediska pohybových aktivit pod vedením Mgr. Petry Špottové, Ph.D.