Emocionální prožívání rodičů dětí s vrozenou vadou srdce
Vážený rodič,

volám sa Silvia Jaňáková, som študentkou 5. ročníka v odbore psychológia. Dovoľte mi prosím osloviť Vás s prosbou o spoluprácu za účelom vyplnenia tejto dotazníkovej batérie, príslušnej k výskumnej časti diplomovej práce. Výskum sa zameriava na Vás rodičia, ktorí vychovávate dieťa s vrodenou chybou srdca. Cieľom našej práce je porozumieť tomu, ako rodičia vnímajú ochorenie dieťaťa, aké sú ich skúsenosti so starostlivosťou o dieťa a aké pocity prežívajú v súvislosti s ochorením dieťaťa. Daný výskum má okrem odborného záujmu aj motivačný zámer osobného charakteru, nakoľko som aj ja rodičom dieťaťa s vrodenou chybou srdca.

Podmienkou účasti vo výskume je byť rodičom dieťaťa s vrodenou chybou srdca (0-18 rokov), ktoré okrem tejto choroby nemá iné závažné postihnutie. Ak ste si nie istí závažnosťou iného postihnutia, uveďte ho v nižšie uvedenej otázke a my zvážime Vašu možnú účasť.

Účasť vo výskume bude úplne anonymná, s poskytnutými odpoveďami budeme zaobchádzať citlivo a dôverne ich spracujeme. Prístup k nim budú mať iba realizátori výskumu. Prosíme Vás aby ste odpovedali na každú položku, ak sa daný výrok nevzťahuje na Vašu situáciu, označte akoby ste reagovali na danú okolnosť.
Vyplnením výskumného dotazníka vyjadrujete svoj súhlas s účasťou vo výskume a súhlas s použitím výskumných dát podľa vyššie uvedených podmienok. Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu, čas a úprimnosť pri vypĺňaní dotazníka. Taktiež sa ospravedlňujem za vzniknuté chyby súvisiace s prekladom do českého jazyka.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok či záujmu o výsledky ma prosím kontaktujte.
Silvia Jaňáková; silvia.krisova@gmail.com
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Katedra psychológie

Odkaz na dotazník naleznete ZDE.