Díky sponzorskému daru manželů Vondráčkových, výtěžku z koncertu, který uspořádali manželé Vávrovi i všem ostatním, kteří přispěli na náš účet, můžeme zakoupit pro oddělení dětské kardiologie v Motole další potřebné věci, které zpříjemní pobyt hlavně dětem, ale i rodičům a zdravotním sestřičkám. Na ty se stále zapomíná, ve všech reportážích, novinových článcích, všude. Přitom bez jejich péče, dovedností a porozumění by celá práce měla jen poloviční úspěch. Jejich úsilí v péči o dítě, na pooperačním JIP, JIP i lůžkovém oddělení, jejich podpora rodičů, bez toho všeho by byla rekonvalescence malých pacientů mnohem náročnější. Za to jim patří náš velký dík.

A proto rádi pomůžeme vším, co jim usnadní práci o naše děti, které se bez lékařské péče neobejdou.

Po dohodě s kontaktní sestrou Bc. Alicí Řezníčkovou Srdíčkáři na oddělení dětské kardiologie v Motole zakoupili:

Knihu Dětská kardiologie od prof. MUDr. Chaloupeckého, CSc.
2x golfové hole pro převoz starších pacientů na vyšetření
1x tyčový mixér na mixování dětské stravy Philips
DVD pohádky a filmy
výtvarné potřeby pro starší děti
3x plastové židličky Mammut
jednorázové bryndáky
manželé Hálovi a Schmidtovi darovali DVD přehrávače
Vše bylo předáno na oddělení 7. 5. 2010. Věřím, že naše pomoc pomůže aspoň z malé části prožít příjemněji čas trávený hospitalizací hlavně u starších dětí, které již vyžadují větší pozornost a pro rodiče je mnohem těžší je zabavit. Všichni víme, že klid a pohoda jsou pro rekonvalescenci nejdůležitější, proto doufám, že např. výtvarné potřeby pro starší děti nebo filmy na DVD, je zaměstnají natolik, že zapomenou aspoň na chvíli, proč vlastně v nemocnici jsou a spolu s rodiči překonají ty nejtěžší chvíle, které přináší první dny, popř. týdny po operaci.
Všem, kteří pomohli a přispěli, děkuji.
Michaela Bosáková
předsedkyně klubu Srdíčkáři