Rada z právnické poradny – pobyt rodičů s dětmi v nemocnici

Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno v Listině základních práv a svobod a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu. Navíc na základě Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte vždy na prvním místě. Jako důvod pro přítomnost rodičů bývá zmiňováno například urychlení zlepšení zdravotního stavu dítěte, nenahraditelná psychická podpora, posílení důvěry mezi rodiči a zdravotnickými pracovníky, lepší zvládnutí následné péče o dítě doma. To vše lze jistě zařadit mezi „zájem dítěte“. V praxi však zdravotníci často říkají, že přítomnost rodičů „není možná“. Takový přístup by mohl být odůvodněný z hlediska objektivních medicínských důvodů (např. závažné infekční onemocnění a nutnost karantény). Pokud ale rodič odmítne odejít, zdravotníci nemají prostředek, jak rodiče přinutit k odchodu, jelikož jde o jeho právo a právo dítěte. Pokud by jej chtěli násilím vyprovodit, pak by podle našeho názoru mohl rodič s úspěchem žalovat nemocnici za zásah do osobnostních a rodičovských práv. Více informací naleznete také ve článku Férové nemocnice Práva rodičů, kontakt s dítětem.Takový je právní základ, nicméně z Vašeho dotazu vyplývá, že nemocnice se Vám nesnaží nevyhovět schválně, pouze má objektivní problémy z hlediska rekonstrukce. Proto bychom Vám doporučili upozornit lékaře nemocnice na problémy Vaší dcery, na Vaše práva i práva dítěte a na Vaše navrhované řešení a pokusit se s nimi dohodnout na možném postupu. Vámi navrhovaný postup se jeví jako možný, pokud Vám nemocnice nevyhověla, tak se na nás můžete obrátit kholoubkova@llp.cz.S pozdravemVaše Férová nemocnice