Zde naleznete ucelené informace na téma užívání warfarinu.

Pozor !!! Přísná dieta se v dnešní době už nedoporučuje, má se jíst všeho s mírou a pravidelně, ale je potřeba znát, které potraviny obsahují nejvíce vitamínu K.

Zde naleznete informace k diětě při léčbě warfarinem.

Zde přehled hodnot vitamínu K v potravinách.

http://www.warfarin.cz www.antikoagulace.cz – stránky zabývající se problematice užívání warfarinu.

Warfarin a jiné léky, dieta, atd.

Warfarin je lék, který se užívá v mnoha indikacích. Při jeho užívání je krev pacienta omezeně srážlivá ( lidově řečeno naředěná). Warfarin zabraňuje shlukování krevních destiček a tím vzniku krevní sraženiny čili trombu. Užívá se tedy při léčbě žilní trombosy dolních končetin nebo při plicní embolii, u pacientů po náhradě srdeční chlopně, při fibrilaci síní nebo pokud je trombus zjištěn přímo v srdci. Warfarin působí tak, že zablokuje v játrech tvorbu specifických faktorů krevní srážlivosti, které jsou závislé na vitamínu K. V těle vzniká situace, jako by bylo vitaminu K nedostatek.

Efekt působení Warfarinu je třeba velmi pečlivě sledovat. Je důležité, aby se nastavila správná míra antikoagulace( „naředění“). To se testuje odběry žilní krve v pravidelných intervalech a stanovením INR nebo-li Quicka. Většinou se odběry provádějí v laboratoři, existuje však i forma domácího stanovení INR ( přístroj jako glukometr). Jeho použití však není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Výsledky INR ( Quicka) pak zhodnotí lékař a doporučí dávkování léku v dalším období.

Při léčbě se užívají tabletky (k dispozici jsou 3 mg a 5mg) tak, aby se dosáhlo tzv. cílové INR (International Normal Ratio). To je číslo nejčastěji mezi 1,8-3,5, Jaké číslo je CÍLOVÉ, závisí na indikaci, pro kterou se Warfarin podává. Hodnoty vyšší než 4 jsou obvykle spojené s výrazně vyšším rizikem krvácení , hodnoty pod 1,8 znamenají málo účinnou léčbu.

Tabletky začínají účinkovat až po několika hodinách a plný efekt nastoupí až za 3-5 dní. PO jejich vysazení také efekt delší dobu v krvi přetrvává.

Důležité však je hlavně neměnit svůj jídelníček a konzumovat stále stejné složení stravy!

Nejvíce vitaminu K, jenž snižuje účinnost Warfarinu je v ztelených paprikách, špenátu, zelí, zelených čajích či v zeleném salátu.

Je třeba vyhnout se většímu příjmu alkoholu.

Je třeba dát pozor, pokud jsou vám naordinována antibiotika. Potom je potřeba INR měřit častěji.

Pokud užíváte Warfarin, nesmíte dostat injekci do svalu (hrozí krvácení do svalu).innosti, při které byste se mohli zranit, uhodit opět kvůli riziku velkých modřin.

Pokud byste začali krvácet např. do dásní při čištění zubů, do moči nebo z nosu, může to být známka předávkování warfarinem, proto je nutné zkontrolovat INR a poradit se s lékařem.

 

Co může ovlivnit hladinu INR:

–          příjem potravin s vysokým obsahem vitaminu K

–          náhlá změna příjmu potravin s významným množstvím vitaminu K

–          pití bylinných čajů, zeleného či kopřivového

–          užívání potravinových doplňků s vitaminy, preparáty a nápoje obsahující např. Ginko bilobu, třezalku

–          užívání antibiotik či zahájení léčby probiotiky

–          užívání vitaminu K v kapkách

–          užívání léků, které mohou ovlivnit hladinu vitaminu K, hladinu antikoagulancií v séru nebo léky, které mohou ovlivnit krevní srážlivost

–          horečnaté onemocnění

–          průjmy

 

http://www.ikem.cz/www?docid=1010311&getdoc=show

 

 

Léky, které se nesmí s Warfarinem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokud vás něco bolí a chcete si vzít lék proti bolesti, je třeba vyvarovat se Ibalginu, Ibuprofenu, Brufenu a jiných nesteroidních antirevmatik.

Dále NE  anopirin, acilpirin, DEXTROMETORFAN ,acylcoffin,Superpyrinu, Aspirinu,

Ginko (Ginkgo biloba), česnek (Allium sativum), rdesno blešník a tužebník jilmový, Nurofen, Voltaren®

, Veral®, Dicloreum®, diclofenac,

,

 

 

Léky které můžete – Tramal, Panadol, Paralen-, Novalgin, Tralgit, Protradon, Stoptusin, Erdomet, Ditustat , Mucosolvan,